Konkursy ekologiczne

Samorząd Województwa Mazowieckiego organizuje XI edycję konkursu o tematyce ekologicznej pn. „Ekologia – i ja" dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego oraz V edycję konkursu ekologicznego dla przedszkoli z terenu województwa mazowieckiego pt: „Drugie życie śmieci – czyli zróbmy coś pożytecznego z niczego".
Samorząd Województwa Mazowieckiego organizuje XI edycję konkursu o tematyce ekologicznej pn. „Ekologia – i ja” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego oraz V edycję konkursu ekologicznego dla przedszkoli z terenu województwa mazowieckiego pt: „Drugie życie śmieci – czyli zróbmy coś pożytecznego z niczego”. Konkursy są organizowane w ramach realizacji priorytetów i celów Programu ochrony środowiska województwa mazowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r. , jakim jest m.in. podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej, poprzez kształtowanie świadomości uczniów w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska naturalnego.
Wszelkie informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: www.mazovia.pl w zakładce konkursy/ekokonkursy.
Dla laureatów konkursów przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Szczegółowych informacji na temat Konkursu udzielają pracownicy Wydziału Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody: Pan Jarosław Warzywoda: (22) 59-79-466, oraz Pani Olga Lipska (22) 59 79 498.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów:
http://www.mazovia.pl/komunikaty/art,1824,ekologia-i-ja-konkurs-dla-uczniow-mazowieckich-szkol-podstawowych-i-gimnazjow.html

konkurs dla przedszkoli:
http://www.mazovia.pl/komunikaty/art,1825,drugie-zycie-smieci-czyli-zrobmy-cos-pozytecznego-z-niczego-v-edycja-konkursu-ekologicznego-dla-przedszkoli-z-terenu-wojewodztwa-mazowieckiego.html PLakat Plakat II

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »