Laureaci konkursów w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Do organizatorów kampanii – Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu nadesłano wiele tysięcy ciekawych prac konkursowych. Z terenu naszej gminy laureatami zostali następujący uczniowie:

Konkurs plastyczny – „Na tropie piękna”:

  • Karolina Śladowska kl. IIa PSP w Krasnosielcu
  • Natalia Bastek kl. III PSP w Drążdżewie
  • Dawid Ferenc kl. V PSP w Rakach

Konkurs literacki „Na tropie piękna”:

  • Aleksandra Ostrowska – kl. V PSP w Rakach
  • Martyna Rutkowska – kl. VI PSP w Drążdżewie

Konkurs ulotowy „Mały odkrywca”:

  • Julia Jaworska – PSP w Krasnosielcu

Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Krasnosielcu uczestniczyli w konkursie plastyczno – literackim „Dzielę się pięknem” oraz ulotowym „Eksplorator”. Większym zainteresowaniem cieszył się konkurs ulotowy. Uczniowie mieli udzielić poprawnej odpowiedzi na pytania o różnych ciekawych zakątkach naszego kraju. Pytania były podchwytliwe, mobilizujące do korzystania z różnych źródeł wiedzy np. o krzywej wieży w Ząbkowicach Śląskich / średniowieczna krzywa wieża w Ząbkowicach Śląskich, która jest jedną z ciekawostek turystycznych Dolnego Śląska. Wysokość tej wieży wynosi 34 m, a jej obecne odchylenie od pionu 2,14 m, /. czy też o zamku w Mosznej /zamek posiada 365 pomieszczeń i 99 wież i wieżyczek/ oraz inne ciekawe obiekty.

Laureatami konkursu „EKSPLORATOR” zostali:

  • Zuzanna Ostrowska
  • Kamil Popielarski
  • Bartosz Jurczewski

Sukces naszej gminy w Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł uzyskany jest dzięki dużemu zaangażowaniu szkolnych koordynatorów przy życzliwym wsparciu dyrektorów szkół, nauczycieli i wychowawców.

Szkolni koordynatorzy:

PSP w Krasnosielcu – Pani Katarzyna Grabowska
PSP w Drążdżewie – Pani Anna Zega
PSP w Amelinie – Pani Beata Skoroda
PSP w Rakach – Pani Marzenna Orzeł
Publiczne Gimnazjum w Krasnosielcu – Pani Iwona Ziemska

18 września 2013 r. laureaci oraz szkolni koordynatorzy spotkali się na podsumowaniu I etapu kampanii. Dyplomy, nagrody oraz gadżety wręczył wójt gminy Pan Paweł Ruszczyński, który wszystkim gratulował wspaniałych rezultatów w kampanii profilaktycznej oraz życzył kolejnych sukcesów.
Laureatom serdecznie gratulujemy. Wszystkim uczestnikom, ich opiekunom oraz osobom wspierającym nasze działania dziękujemy za udział w kampanii oraz zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w II etapie – do realizacji ciekawych zadań zespołowych.

Stanisława Gołaszewska

Koordynator Kampanii ZTU w gminie

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »