Nabór wniosków za pośrednictwem LGD „Orzyc – Narew”

Lokalna Grupa Działania „Orzyc – Narew” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 4.13 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania :„Odnowa i rozwój wsi” – limit dostępnych środków: 118 345,37 zł,
„Małe projekty” – limit ogólny dostępnych środków: 637 245,56 zł .
Dla działania „Odnowa i rozwój wsi” i „Małe projekty” wprowadza się zakres tematyczny składanych projektów. Tematyka składanych projektów odpowiada nazwą wybranych przedsięwzięć określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju, tj.:
1. B. Estetyczna i bezpieczna przestrzeń publiczna, zdrowe środowisko
2. C. Wydarzenia integracyjne, kulturalne i sportowe
3. D. Rozwój oferty usług dla mieszkańców i rolników
4. E. Rozwój bazy turystycznej
5. F. Ochrona i waloryzacja dziedzictwa kulturowego
6. G. Przedsiębiorcze społeczeństwo oparte na wiedzy
7. H. Promocja LGD i walorów obszaru
Termin składania wniosków na ww. działania: 24.09.2013r. do 08.10.2013r.
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD „Orzyc – Narew” w Makowie Mazowieckim ul. Gen. Pułaskiego 48 A lok. 2
Dokumenty do pobrania: www.orzyc-narew.pl , www.prow.mazovia.pl

Załącznik

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »