Święto Patrona i Ślubowanie klasy I w PSP w Amelinie

Rocznica nadania imienia szkole jest Świętem Patrona – dzień urodzin św. Stanisława Kostki. W miejscowym kościele odprawione zostało Triduum ku czci św. Stanisława Kostki – jako przygotowanie do pełnego uczestnictwa w Dniu Patrona.
To właśnie On dał świadectwo, jak być wolnym, służyć Bogu i ludziom. Słowa Św. Stanisława Kostki: „Ad maiora natus sum” czyli „Do wyższych rzeczy jestem stworzony” wskazują uniwersalne wartości: szacunek do drugiej osoby, tolerancję, wrażliwość, pracowitość i miłość do Ojczyzny. Są aktualną wskazówką, ostoją
w poszukiwaniach, wątpliwościach, zagubieniach czy trudnych decyzjachmłodzieży. Te wartości przyświecają działaniom w szkole w Amelinie.
19 września, tradycyjnie, uczniowie klasy I podczas uroczystego przyjęcia w poczet uczniów, złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Uczniowie klas starszych wystawili sztukę teatralną pt.:„Żywot Świętego Stanisława”. Uczestniczyli w tworzeniu gazetki i dekoracji poświęconej Świętemu. Wykonali prace plastyczne związane z patronem (np. portrety). Brali udział w prezentacjach i w konkursach wiedzy o św. Stanisławie. Obecny na uroczystości szkolnej pan Paweł Ruszczyński Wójt Gminy życzył wszystkim uczniom osiągnięcia zamierzonych celów, a pierwszoklasistom, aby złagodzić szkolny stres, wręczył upominki ufundowane przez Urząd Gminy. Społeczność szkolna składa panu Wójtowi serdeczne podziękowanie za uświetnienie uroczystości.
Zakończeniem tygodnia Święta Patrona był udział społeczności szkolnej, rodziców i dziadków w XXXI Ogólnopolskiej Pielgrzymce Dzieci i Młodzieży do Rostkowa oraz udziałwPolowej Mszy Świętej koncelebrowanej przez J.E. Biskupa Romana Marcinkowskiego. Tegoroczna pielgrzymka przebiegała pod hasłem ”Wierzę – Jestem widoczny”. Organizatorzy w trosce o bezpieczeństwo młodych ludzi każdemu uczestnikowi podarowali okolicznościową zawieszkę odblaskową.
Redakcja

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »