Spotkanie z policjantem w PSP w Amelinie

W trosce o bezpieczeństwo uczniów w PSP w Amelinie odbyło się spotkanie z przedstawicielem Policji w Krasnosielcu. Pan policjant szczegółowo omówił z dziećmi podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zwrócił szczególną uwagę uczniom na zachowanie ostrożności podczas drogi do szkoły i powrotnej, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściu dla pieszych oraz kulturze wsiadania i wysiadania z autobusu. Ponadto nasz gość podkreślił, jak ważne jest dla zdrowia i życia przestrzeganie przepisów związanych z przewożeniem dzieci w samochodach osobowych oraz konieczność używania oświetlenia przez rowerzystów i noszenia znaków odblaskowych przez pieszych. Dzieci dowiedziały się, że są uczestnikami ruchu drogowego i również powinny szanować innych uczestników. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali pana funkcjonariusza, a potem zadawali mu różne pytania. Uczniowie mieli również okazję pogłębić temat przemocy oraz wykroczeń nieletnich. Dostali ostrzeżenie przed nieuzasadnionym używaniem telefonów alarmowych i konsekwencjami takich czynów dla dzieci. pan policjant potwierdził, że potrzebujący mogą liczyć na wsparcie i pomoc ze strony nauczycieli oraz dzwoniąc pod numer telefonu zaufania policji, czyli niebieską linię. Spotkanie było bardzo ciekawe i pouczające, a uczniowie na pewno zastosują się do rad przekazanych przez przedstawiciela policji.

Redakcja szkolna

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »