Uroczyste pasowanie na ucznia

W dniu 2 października 2013r. uczniowie klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej w Krasnosielcu przygotowali bogatą część artystyczną z okazji pasowania ich na uczniów. Odświętnie ubrani, w kolorowych biretach, popisywali się umiejętnościami recytatorskimi i wokalnymi. Następnie pierwszaki przed całą społecznością uczniowską złożyli ślubowanie. Obiecali być dobrymi uczniami, szanować nauczycieli i rodziców, dbać o dobre imię szkoły i być dobrymi Polakami. Pasowania na uczniów dokonał dyrektor Zespołu Szkół Andrzej Maluchnik, a wicedyrektor Anna Kardaś wręczyła pamiątkowe dyplomy. Wychowawczynie zaś gratulowały swoim uczniom, wręczając im rożki obfitości wypełnione słodyczami zakupionymi przez rodziców.
W dalszej części uroczystości odbyło się ślubowanie nowo przyjętych uczniów do Samorządu Uczniowskiego pod kierunkiem pani Małgorzaty Czarneckiej. W uroczystości wzięli udział uczniowie klas IV – VI , nauczyciele SP i rodzice uczniów klas pierwszych
Wychowawczynie klas pierwszych – panie Alina Błaszkowska i Hanna Flejszer składają serdeczne podziękowania władzom Gminy Krasnosielc panu wójtowi Pawłowi Ruszczyńskiemu i pani sekretarz Grażynie Rogala za przekazanie życzeń oraz upominków dla uczniów, a rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie tej uroczystości.

Redakcja Szkolna

Zapraszamy do galerii
Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »