Próbna ewakuacja w Zespole Szkół

Na początku roku szkolnego szczególnie ważne jest spełnienie wymagań określonych w § 17 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, który stanowi: "właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, nie zakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV (tzn. budynki mieszkalne), powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu".
W piątek 4 października 2013 o godzinie 11.00 zabrzmiał sygnał ewakuacji budynku Zespołu Szkół w Krasnosielcu, był to dzwonek szkolny: trzy dzwonki „krótki, długi” na przemian w krótkich odstępach czasu. Dyrektor pierwszy zaalarmował straż pożarną wybierając numer – tel. 998 lub 112. Nauczyciele prowadzący w tym czasie lekcje przeprowadzili ewakuację uczniów z poszczególnych klas. Każdy z nauczycieli zabrał dziennik lekcyjny, sprawdził czy wszyscy opuścili salę, poprowadził uczniów zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej na miejsce zbiórki – czyli na plac kościelny. Wyznaczone wcześniej osoby sprawdziły wszystkie pomieszczenia na poszczególnych piętrach i zabezpieczyły wyjścia ewakuacyjne przed powrotem osób ewakuowanych. Dyrektor szkoły zebrał informacje na temat liczby osób ewakuowanych od poszczególnych nauczycieli. Po przyjeździe straży pożarnej przekazał informację na temat sytuacji pożarowej oraz przeprowadzonej ewakuacji.
Redakcja Szkolna

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »