Ślubowanie Pierwszoklasistów

9 października 2013 r. to pamiętna data dla dzieci I klasy. W tym dniu w murach Szkoły Podstawowej w Drążdżewie odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie na uczniów Pierwszoklasistów. Pani dyrektor Barbara Kluczek powitała gorąco rodziców Pierwszoklasistów, wszystkie zgromadzone dzieci, nauczycieli i pracowników szkoły, a szczególnie serdecznie Pierwszaków. Uczniowie klasy pierwszej ubrani w świąteczny strój, w kolorowych biretach na głowach błysnęli talentem. Pięknie zaśpiewali piosenki, wyrecytowali wiersze. Przyjaźń, współpraca i koleżeństwo w grupie rówieśniczej to dowód na to, że dzieci są gotowe do sumiennej pracy w szkole. Uczniowie klasy pierwszej przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Uczyli się dzielnie tekstów wierszy i piosenek. Wytrwale ćwiczyli podczas prób, wspierani przez wychowawczynię Elżbietę Szewczak, a na występie nie dali się zastraszyć tremie i udowodnili, że są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania na sztandar szkoły. W niezwykle podniosłej atmosferze Pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania, pani dyrektor Barbara Kluczek, dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Uczniowie klasy I zostali przyjęci do braci uczniowskiej. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów i legitymacji szkolnych.
Uśmiechnięci Pierwszoklasiści przyjęli życzenia i prezenty ufundowane przez Wójta Gminy Krasnosielc.
Rodzice pamiętali o święcie dzieci przygotowując dla swych pociech słodkie przyjęcie. Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych dzieci, a Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »