Kolejny wniosek na liście rankingowej

Założeniem projektu jest lepsze wykorzystanie potencjału turystycznego gminy, stworzenie skutecznego systemu informacji oraz promocji, zapewnienie infrastruktury rekreacyjnej, umożliwiającej aktywne spędzanie czasu wolnego i rozszerzenie oferty turystycznej. Realizacja projektu przyczyni się z pewnością do podniesienia atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej gminy poprzez wykreowanie nowych produktów turystycznych i stworzenie pozytywnego wizerunku naszej małej ojczyzny.
Urzeczywistnienie przedstawionej koncepcji będzie możliwe już w przyszłym roku, pod warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie.
Całkowita wartość projektu wynosi ok. 710 tys. zł a wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 prawie 500 tys. zł.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »