Realizacja projektu „Nowe umiejętności – nowa szansa” 2013r.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu realizujący projekt „Nowe umiejętności – nowa szansa” informuje, iż pierwsze szkolenie zawodowe pn. „Kierowca wózków jezdniowych”, które rozpoczęło się na początku sierpnia zostało zakończone. Dwie osoby, które wzięły w nim udział po pozytywnym zdaniu egzaminu, otrzymały zaświadczenia o ukończeniu kursu.
W okresie od września do połowy listopada przeprowadzone zostaną dwa szkolenia zawodowe tj. „Kurs z zakresu podstaw obsługi komputera i kasy fiskalnej” oraz „Profesjonalny sprzedawca – handlowiec z minimum sanitarnym”. W w/w zajęciach wezmą udział wszyscy uczestnicy projektu.
W kursie prawa jazdy kat. B brało udział 5 kursantek, każda zdała pozytywnie egzamin wewnętrzny, tym samym zostały uprawnione do ubiegania się o wyznaczenie terminu egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Pracownik socjalny
zatrudniony w ramach projektu
Marta Dudek

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »