Dzień Edukacji Narodowej w Amelinie

„Nauczycielu mój, dzisiaj dziękuję Ci….”
Słowami tej piosenki uczniowie ze szkoły w Amelinie rozpoczęli uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Swoją wdzięczność, najpiękniej jak potrafili, wyrazili wierszem i piosenką, a dedykowane słowa dla każdej osoby trafnie określały wykonywaną pracę. Pani dyrektor podziękowała wszystkim pracownikom szkoły oraz rodzicom, za trud i poświęcenie dla dobra dzieci. Nauczycielom życzyła cierpliwości i wielu sukcesów zawodowych. Poinformowała zgromadzonych, że dwie panie z naszej szkoły otrzymały zaproszenie od Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Dyrektora Delegatury w Ostrołęce na uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na której otrzymają Medal Srebrny i Brązowy za Długoletnią Służbę. Pani dyrektor podkreśliła, że jest to również sukces dla całej szkoły. Na zakończenie, podziękowała panu Wójtowi i pani Sekretarz oraz pracownikom administracji za wsparcie i przychylność, dzięki którym szkoła może realizować swoją misję oraz funkcjonować na miarę XXI wieku. Miłym akcentem uroczystości były życzenia od pana Wójta, pracowników Urzędu Gminy, Rady Gminy oraz nagroda Wójta Gminy dla pani Barbary Dobrzyńskiej za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz pracę społeczną na rzecz edukacji.
Redakcja Szkolna

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »