Dzień Nauczyciela w Krasnosielcu

W dniu 11 października 2013r. w Zespole Szkół w Krasnosielcu odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyła cała społeczność uczniowska, Rada Pedagogiczna i pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Paweł Ruszczyński, emerytowani nauczyciele oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Uroczystość rozpoczął swoim wystąpieniem Dyrektor Zespołu Szkół pan Andrzej Maluchnik, który powitał zebranych a następnie podziękował nauczycielom i pracownikom za codzienną mozolną pracę na rzecz młodzieży. Po nim głos zabrali zaproszeni goście i dziękując pedagogom za trud wychowania młodego pokolenia, złożyli życzenia dalszych sukcesów zawodowych i osobistych, twórczych inicjatyw i przede wszystkim satysfakcji z pełnionej misji. Z okazji swojego święta nauczyciele wyróżniający się w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymali nagrody Dyrektora Szkoły i Wójta Gminy. Nagrody na forum społeczności szkolnej otrzymali również pracownicy administracji i obsługi szkoły.
Kolejną część uroczystości stanowiły występy artystyczne przygotowane przez uczniów kl. IV – VI pod opieką pani Bogusławy Dudek, Wioletty Kuprajtys i Małgorzaty Turowskiej. Przedstawienie w sposób humorystyczny ukazywało codzienną pracę nauczycieli.
Uroczystość została zakończona miłym akcentem – uczniowie w podziękowaniu za pracę i otwarte na młodzież serca, wręczyli nauczycielom kwiaty.

Redakcja Szkolna

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »