Święto Niepodległości w Zespole Szkół w Krasnosielcu

Jak co roku z okazji Święta Niepodległości w Zespole Szkół w Krasnosielcu 8 listopada 2013r. odbyły się dwa uroczyste apele. Podczas tych akademii występujący uczniowie przybliżyli wszystkim zgromadzonym historię Polski – drogę do niepodległości. Podczas uroczystości uczniowie recytowali wiersze o tematyce patriotycznej, a także śpiewali pieśni z tamtego okresu.
Podczas uroczystości wystąpiła też orkiestra OSP z Pienic składająca się z uczniów i absolwentów gimnazjum. Wykonali m.in.: „Rotę”, „Boże coś Polskę”.
Apel został przygotowany przez uczniów gimnazjum pod kierunkiem pań: Barbary Dudek i Niny Grabowskiej.

Redakcja Szkolna

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »