Podpisano kolejne umowy o dofinansowanie inwestycji gminnych

W dniu 11 grudnia wójt Paweł Ruszczyński podpisał umowy na dofinansowanie gminnych inwestycji proekologicznych. Swoją obecnością zaszczycił naszą gminę wiceprezes WFOŚiGW Ryszard Dziadak, który, jak stwierdził, z niebywałą przyjemnością przywozi kolejne pieniądze na realizację bardzo potrzebnych mieszkańcom gminy Krasnosielc inwestycji.
Pierwsza z umów dotyczyła dofinansowania zakupu kosiarki bijakowej. Wartość jej zakupu wynosi 24477 zł, a dotacja prawie 9800 zł. Nowy sprzęt posłuży do udrażniania rowów melioracyjnych. Zadanie wpłynie pozytywnie na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawę wizerunku gminy.
Drugie z porozumień dotyczyło projektu pn.: „Poszanowanie energii elektrycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia”, które już zostało sfinalizowane. Wymieniono 100 opraw oświetleniowych, zmodernizowano szafki sterowania oświetleniem, wymieniono sprzęt i przewody linii napowietrznej w miejscowościach: Drążdżewo, Krasnosielc, Papierny Borek, Wólka Drążdżewska. Łącznie we wszystkich miejscowościach zostanie wymienionych 100 opraw. Zadanie przyczyni się do oszczędności energii elektrycznej o 20416 kWh/rok, co jednocześnie wpłynie na zmniejszenie kosztów ponoszonych na energię o 10985,85 zł, czyli aż o 41 % rocznie mniej niż przed realizacją zadania.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »