Świecę przykładem – nie śmiecę

w kategorii szkół podstawowych klas I-III

 1. Szymon Kacprzyński PSP Drążdżewo
 2. Katarzyna Glinka PSP Raki
 3. Kacper Jurczewski PSP Drążdżewo

w kategorii szkół podstawowych klas IV-VI

 1. Wiktoria Andruchewicz PSP Krasnosielc
 2. Barbara Szewczak PSP Raki
 3. Aleksandra Rogala PSP Raki

Na zwycięzców czekały bardzo atrakcyjne nagrody. Uczniowie za zajęcie I miejsca otrzymali rowery górskie, II miejsca premiowane były e-bookami, zdobywcy III nagrody natomiast odebrali lornetki. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali ekologiczne gadżety, a tym którzy wzięli udział w konkursie, a niestety nie udało się dojść do zwycięstwa, wręczono zestawy do gry w badmintona. Doceniając rolę szkół w przygotowaniach do konkursu i mając jednocześnie na względzie dalszy rozwój w edukacji ekologicznej naszego młodego społeczeństwa, zakupiono dla wszystkich gminnych placówek edukacyjnych wspaniałe prezenty w postaci telewizorów LCD, zestawów kina domowego, mikroskopów oraz nietuzinkowych interaktywnych pomocy dydaktycznych. Na realizację konkursu, a konkretnie na zakup wszystkich nagród, gmina zdobyła 100 % wsparcie finansowe z WFOŚiGW w wysokości 72558 zł.
Podczas, gdy komisja sprawdzała prace konkursowe, odbyła się bardzo interesująca część artystyczna o tematyce ekologicznej, przygotowana przez uczniów ze szkoły podstawowej w Drążdżewie pod kierunkiem Hanny Kęszczyk. W uroczystości brali udział dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych z gminy Krasnosielc, wójt Paweł Ruszczyński, sekretarz Grażyna Rogala oraz zacni goście – wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Ryszard Dziadak i przewodniczący rady nadzorczej WFOŚiGW i jednocześnie radny sejmiku województwa mazowieckiego Marian Krupiński.
Podsumowanie konkursu skłoniło nasze władze do podsumowania 3-letniej działalności przy wsparciu z Wojewódzkiego Funduszu. Okazało się, że w tym czasie gmina zrealizowała 15 projektów współfinansowanych i finansowanych ze środków WFOŚiGW, których wartość całkowita opiewa na ok. 1 mln. zł, a wysokość dotacji wynosi 680 tys. zł. Wójt złożył na ręce przedstawicieli wspierającej gminę instytucji serdeczne podziękowania. Zarówno wiceprezes Ryszard Dziadak jak Marian Krupiński podkreślali doskonale układającą się współpracę z gminą, a szczególnie dużą aktywność gminy w pozyskiwaniu środków i sprawność w podejmowanych działaniach. Nie pominięto też faktu, że gmina Krasnosielc realizuje niebagatelną ilość projektów edukacyjnych, co stawia ją w czołówce gmin z terenu województwa mazowieckiego.
Licząc na dalszą owocną współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska wójt zadeklarował kontynuację dynamicznych starań o realizację projektów prośrodowiskowych.

 1. Szymon Kacprzyński PSP Drążdżewo
 2. Katarzyna Glinka PSP Raki
 3. Kacper Jurczewski PSP Drążdżewo

w kategorii szkół podstawowych klas IV-VI

 1. Wiktoria Andruchewicz PSP Krasnosielc
 2. Barbara Szewczak PSP Raki
 3. Aleksandra Rogala PSP Raki

Na zwycięzców czekały bardzo atrakcyjne nagrody. Uczniowie za zajęcie I miejsca otrzymali rowery górskie, II miejsca premiowane były e-bookami, zdobywcy III nagrody natomiast odebrali lornetki. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali ekologiczne gadżety, a tym którzy wzięli udział w konkursie, a niestety nie udało się dojść do zwycięstwa, wręczono zestawy do gry w badmintona. Doceniając rolę szkół w przygotowaniach do konkursu i mając jednocześnie na względzie dalszy rozwój w edukacji ekologicznej naszego młodego społeczeństwa, zakupiono dla wszystkich gminnych placówek edukacyjnych wspaniałe prezenty w postaci telewizorów LCD, zestawów kina domowego, mikroskopów oraz nietuzinkowych interaktywnych pomocy dydaktycznych. Na realizację konkursu, a konkretnie na zakup wszystkich nagród, gmina zdobyła 100 % wsparcie finansowe z WFOŚiGW w wysokości 72558 zł.
Podczas, gdy komisja sprawdzała prace konkursowe, odbyła się bardzo interesująca część artystyczna o tematyce ekologicznej, przygotowana przez uczniów ze szkoły podstawowej w Drążdżewie pod kierunkiem Hanny Kęszczyk. W uroczystości brali udział dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych z gminy Krasnosielc, wójt Paweł Ruszczyński, sekretarz Grażyna Rogala oraz zacni goście – wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Ryszard Dziadak i przewodniczący rady nadzorczej WFOŚiGW i jednocześnie radny sejmiku województwa mazowieckiego Marian Krupiński.
Podsumowanie konkursu skłoniło nasze władze do podsumowania 3-letniej działalności przy wsparciu z Wojewódzkiego Funduszu. Okazało się, że w tym czasie gmina zrealizowała 15 projektów współfinansowanych i finansowanych ze środków WFOŚiGW, których wartość całkowita opiewa na ok. 1 mln. zł, a wysokość dotacji wynosi 680 tys. zł. Wójt złożył na ręce przedstawicieli wspierającej gminę instytucji serdeczne podziękowania. Zarówno wiceprezes Ryszard Dziadak jak Marian Krupiński podkreślali doskonale układającą się współpracę z gminą, a szczególnie dużą aktywność gminy w pozyskiwaniu środków i sprawność w podejmowanych działaniach. Nie pominięto też faktu, że gmina Krasnosielc realizuje niebagatelną ilość projektów edukacyjnych, co stawia ją w czołówce gmin z terenu województwa mazowieckiego.
Licząc na dalszą owocną współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska wójt zadeklarował kontynuację dynamicznych starań o realizację projektów prośrodowiskowych.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »