Podpisano umowę z WFOŚiGW na modernizację oświetlenia ulicznego

logowf

Wójt Gminy Krasnosielc podpisał umowę na realizację zadania pn.”Poszanowanie energii elektrycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Krasnosielc” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 37.478,25 zł

enargia

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »