Zakupiono kosiarkę bijakową

logowf

Gmina Krasnosielc zakupiła nową kosiarkę bijakową na wysięgniku marki Agromasz do koszenia rowów z możliwością zapięcia do ciągnika. Głównym zadaniem maszyny komunalnej będzie koszenie i rozdrabnianie trawy w trudno dostępnych miejscach np. rowy, skarpy, pobocza dróg na terenie gminy. Całkowity koszt zakupu wyniósł 24 477,00 zł, natomiast kwota pozyskana ze środków WFOŚiGW w Warszawie to 9 790,80 zł.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »