„Link do przyszłości”

Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu już po raz drugi wzięła udział w ww. projekcie. Po raz pierwszy uczestniczyła w I rundzie, w styczniu bieżącego roku i zorganizowała wówczas spotkanie młodzieży klas maturalnych z Łukaszem Anwajlere. W II rundzie na spotkanie zaproszony został sympatyczny 26-latek – Karol Olczak. Nasz gość to bardzo młody przedsiębiorca, laureat stypendium General Elektric, specjalista do spraw integracji i wdrażania zaawansowanych systemów do zarządzania sieciami telekomunikacyjnymi. Spotkanie odbyło się w szkole w Krasnosielcu i uczestniczyło w nim 25 osób. Byli to uczniowie ostatniej klasy gimnazjum. Mieli okazję porozmawiać z młodym, inspirującym profesjonalistą, poznać jego drogę do sukcesu oraz dowiedzieć się, jaką rolę w jego pracy odgrywają nowe technologie. Młodzież wzięła też udział w quizie, który pozwolił im zorientować się w aktualnej sytuacji i trendach na rynku pracy. Ciekawa opowieść młodego człowieka, który znalazł odpowiedni dla siebie zawód, jest zadowolony ze swojej pracy oraz zarabia odpowiednie pieniądze wywarła duży wpływ na naszych gimnazjalistów. Wszyscy zapamiętali jego słowa, że „nie ma nic gorszego, niż mieć pracę, której się nie lubi”. Wszyscy też zgodzili się ze stwierdzeniem, że „kluczowym zadaniem stojącym przed młodym człowiekiem jest wybór właściwego zawodu, który da w przyszłości i satysfakcję z wykonywanej pracy i pieniądze”.
Krystyna Wierzbicka-Rybacka

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »