REKRUTACJA DO PROJEKTU „NOWE UMIEJĘTNOŚCI – NOWA SZANSA” 2014

Dla osób biorących udział w projekcie, w okresie od marca do listopada, zaplanowane są zajęcia o charakterze wielowymiarowym:

  • grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe realizowane w ramach zajęć z doradcą zawodowym,
  • grupowe i indywidualne zajęcia z psychologiem,
  • kursy zawodowe realizowane według indywidualnych predyspozycji i potrzeb (możliwość odbycia kursu prawo jazdy kat. B lub C).

Działania podejmowane w ramach zajęć projektowych mają na celu pomoc uczestnikom w zakresie: poruszania się na rynku pracy, odkrycie predyspozycji zawodowych, udoskonalenie umiejętności autoprezentacji oraz umiejętne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych. Ponadto zaplanowane szkolenia zawodowe wyposażą uczestników w nowe umiejętności, które sprawią,
że staną się oni osobami bardziej atrakcyjnymi na rynku pracy.
Osoby, które pragną zmienić swoją dotychczasową sytuacją życiową oraz są zmotywowane do działania i spełniają powyższe kryteria zachęcamy do zgłaszania się, do pracowników socjalnych w OPS w Krasnosielcu do 7 marca 2014 r.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »