Spotkanie na temat misji i działalności misjonarzy w Amazonii Peruwiańskiej

Dzieci w Amazonii muszą ciężko pracować, nie mają warunków do nauki, żyją w skromnych warunkach materialnych, a wielokrotnie w skrajnym ubóstwie. Tam ludzie chcą żyć własnym życiem, zgodnym z rytmem przyrody i natury.
W Polsce ksiądz czeka na wiernych w kościele, w Brazylii – musi wyjść „na ulice”, chodzić od domu do domu, nawiązywać bezpośredni kontakt, zdobywać zaufanie i dopiero wtedy zachęcać do życia zgodnego z zasadami chrześcijaństwa. Gruntowne poznanie języka i miejscowych obyczajów jest warunkiem powodzenia. Katolicyzm w Brazylii, by był autentyczny, musi być osadzony na miejscowych zwyczajach i tradycji. Misjonarz stara się dowartościować ludzi żyjących w skrajnej nędzy.
Będąc w Amazonii można spotkać wiele gatunków ssaków, ptaków, gadów, płazów. Wiele z nich żyje z ludźmi w obrębie domostwa, inne są w pobliżu. Chętnie pokazywane są turystom. Na kolejne poluje się dla skór i mięsa.
W Amazonii dotkliwa jest choroba – malaria, przenoszona przez komary.
Dzieci z zainteresowaniem oglądały film poznając inną rzeczywistość, w której życie zgodnie z naturą i obcowanie z nią jest czymś oczywistym.
Tymczasem, my zabiegamy by mieć nowe samochody i zalewamy ziemię betonem, asfaltem, a mniszka lekarskiego nazywamy uporczywym chwastem. Fundujemy sobie w parkach sztuczne obiekty i szukamy odpowiedzi na pytanie – czy można żyć w zgodzie z naturą?
Od lat uczniowie naszej szkoły wspierają misje.
Sekretariat Salvatti z Warszawy w tym roku przysłał gadżety dla dzieci, które angażowały się w zbieranie zużytych znaczków, zużytych telefonów komórkowych i kart telefonicznych.
Gościliśmy 2 razy w naszej szkole misjonarzy i zaadoptowaliśmy z uczniami jednego chłopca z Rwandy, w ramach adopcji na odległość.
Celem projekcji filmu było przygotowanie do kolejnej wizyty misjonarza w naszej szkole.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »