Podpisano kolejną umowę z WFOŚiGW na konkurs ekologiczny

Wójt Gminy Krasnosielc podpisał kolejną umowę z zakresu edukacji ekologicznej o treści: „''Świecę przykładem – nie śmiecę'', dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 72.558,00 zł”.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »