Pozytywny wynik kontroli

W lutym odbyła się kompleksowa 5-cio dniowa kontrola realizacji projektu „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w m. Krasnosielc Leśny”. Zadanie to było realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 Ochrona powierzchni ziemi RPO WM. Zespół kontrolujący weryfikował bardzo szczegółowo wykonanie projektu pod względem osiągnięcia celu, zgodności realizacji projektu z umową o dofinansowanie, prawidłowości rozliczeń finansowych oraz przestrzegania przepisów prawa wspólnotowego i krajowego w zakresie archiwizacji, zachowania zasad konkurencyjności, informacji i promocji, pomocy publicznej, wspólnotowych polityk horyzontalnych i realizacji zamówień publicznych. W każdym ze wskazanych aspektów nie stwierdzono nawet najdrobniejszych uchybień i zaopiniowano wykonanie naszego przedsięwzięcia pozytywnie.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »