Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej

W kategorii szkół podstawowych:1. Sebastian Jędrzejewski
2. Diana Grabowska
3. Aleksandra Rogala
4. Paweł Skoroda
W kategorii gimnazjum:
1. Justyna Olkowska
2. Kamil Skoroda
3. Paweł Załęski
W kategorii szkół średnich:
1. Daniel Grzegorczyk
2. Przemysław Tupacz
3. Mariusz Nowak
Uczestnicy eliminacji gminnych otrzymali cenne upominki, które zostały ufundowane przez Wójta Gminy Krasnosielc Pawła Ruszczyńskiego. Dodatkowo zwycięzcy otrzymali dyplomy i talony do zrealizowania w sklepie sportowym. Laureaci, pierwszych miejsc w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz pierwszych, drugich i trzecich miejsc w kategorii szkół średnich zakwalifikowali się do etapu powiatowego.
Wójt gminy składa serdeczne podziękowania dyrektorom szkół i opiekunom za przygotowanie uczniów i pomoc w organizacji eliminacji, mł. bryg. Cezarowi Pichała za opracowanie pytań i przeprowadzenie konkursu.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »