Konsultacje z mieszkańcami

Zarząd Powiatu Makowskiego informuje, że zgodnie z uchwałą Nr XXXV/205/14 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmiany granicy administracyjnej gminy Krasnosielc, która jednocześnie stanowi zmianę granicy powiatu makowskiego oraz uchwałą Zarządu Powiatu Makowskiego Nr 363/14 z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie określenia terminu rozpoczęcia i zakończenia konsultacji oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmiany granicy administracyjnej gminy Krasnosielc, która jednocześnie stanowi zmianę granicy powiatu makowskiego, w dniach od 18 marca 2014 r. do 15 kwietnia 2014 r. na terenie gminy Krasnosielc zostaną przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami.Informacja

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »