Konkurs rozstrzygnięty

Wiadomo już, że Gminny Uczniowski Klub Sportowy będzie realizował gminne zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Do dnia 5 marca do godz. 10.00 wpłynęła tylko 1 oferta na realizację zadania publicznego pn.: „Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenie Gminy Krasnosielc ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej”, którą konisja zaopiniowałą pozytywnie. Protokół z przeprowadzonego konkursu w załączeniu.Załącznik

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »