Święto Patrona Szkoły w Drążdżewie

Został pochowany nieopodal miejsca swej ostatniej walki.
Od 1928 r. spoczywa wraz z towarzyszami obok drążdżewskiego kościoła, w zbiorowej mogile, pod kamiennym pomnikiem opatrzonym tablicą o treści: „POLEGŁYM POWSTAŃCOM / WDZIĘCZNI RODACY / 1863 – 1928”. Pomnik kamienny przy kościele został wzniesiony w 65 rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Od 1970 roku podpułkownik Edward Rolski patronuje Publicznej Szkole Podstawowej w Drążdżewie. Starania w tym kierunku podjęto wraz z decyzją o budowie szkoły. Z wnioskiem o patronat wystąpiła Rada Pedagogiczna do Kuratorium Oświaty w Warszawie, które zatwierdziło go 24 listopada1969 r. Uroczyste nadanie imienia połączone z wręczeniem sztandaru nastąpiło 7 czerwca 1970 r. w dniu oddania do użytku nowego budynku szkolnego. Obchody Dnia Patrona ustalono na 12 marca – rocznicę Jego śmierci.
Podobnie jak co roku, do tego święta nasza szkoła starannie przygotowywała się. Odbywały się próby. W poniedziałek 10 marca przedstawiciele RSU wraz z opiekunem p. Hanną Kęszczyk uprzątnęli teren wokół kościoła, cmentarza i pomnik poległych powstańców.
Uroczystości w dniu 12 marca rozpoczęliśmy Mszą Św. odprawioną przez ks. proboszcza Leszka Kamińskiego. Oprawę przygotowali uczniowie z naszej szkoły. Wystąpiła Schola.
Po uroczystej Mszy Św. wszyscy udaliśmy się pod pomnik poległych powstańców, gdzie spoczywa Edward Rolski. Modlitwę w intencji poległych poprowadził ks. L. Kamiński, a przedstawiciele Rady Samorządu Uczniowskiego złożyli pod pomnikiem wieniec i zapalili znicze. Hołd powstańcom oddał także poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej w Drążdżewie.
Kolejnym punktem obchodów Święta Patrona Szkoły była uroczysta akademia przygotowana przez uczniów. Na początek wprowadzony został sztandar szkoły, po czym wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn szkoły. Chór szkolny śpiewał pieśni patriotyczne: „Rota”, „Rozszumiały się wierzby płaczące”, „Legiony”, „Marsz Polonia”, „Żeby Polska”. Recytowane były wiersze związane z powstaniem styczniowym. Niektórzy deklamowali wiersze autorstwa swoich rodziców (absolwentów tutejszej szkoły). Następnie głos zabrała pani dyrektor Barbara Kluczek, która podziękowała uczniom za żywą lekcję historii i patriotyzmu, podkreśliła też znaczenie i ważność uroczystości dla społeczności szkolnej. W ramach obchodów Święta Patrona Szkoły po uroczystościach w szkole, uczniowie wybrali się na wycieczkę do Ostrołęki. Tam aktywnie spędzili czas. Młodsi, świetnie się bawili w salonie zabaw „Urwis”, gdzie z radością pokonywali tory przeszkód, bawili się w suchym basenie z piłeczkami, zjeżdżali ze zjeżdżalni oraz jeździli samochodami i rowerkami. Starsi, dwie godziny spędzili w ostrołęckim „Aquarium-parku wodnym”, gdzie pod czujnym okiem wychowawców i ratowników bezpiecznie i sportowo spędzili niezapomniane chwile na wodnych harcach. Ostatnim punktem wycieczki był Mc’Donalds.
Dzień Patrona minął w przyjaznej, serdecznej atmosferze i na pewno pozostanie na długo w naszej pamięci.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »