Dzień Bezpiecznego Internetu w Zespole Szkół w Krasnosielcu

– wychowawcy klas IV-VI szkoły podstawowej i I-II gimnazjum podczas lekcji zapoznali uczniów zmateriałami zawartymi w gazetce informatycznej „PC$pec”,
– nauczyciel informatyki przy współpracy znauczycielami plastyki ogłosili iprzeprowadzili Konkurs Informatyczno – Plastyczny na plakat promujący zasady bezpiecznego korzystania zInternetu pod hasłem „Razem Tworzymy Lepszy Internet”,
– nauczyciel informatyki ogłosił i przeprowadził Informatyczny Konkurs Wiedzy pod hasłem„Razem Tworzymy Lepszy Internet”dla klas IV-VI szkoły podstawowej iI- II gimnazjum,
– wyeksponowano na parawanach plakaty wykonane przez uczniów w ramach konkursu.
W Konkursie Informatyczno – Plastycznym na plakat promujący zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, wyłoniono zwycięzców iprzyznano dyplomy i nagrody następującym uczniom gimnazjum:
– I miejsce – Sylwia Wronowska, kl. II a
– II miejsce – Wiktoria Kołodziejczyk, kl. II a
– III miejsce – Emilia Jakubiak, kl. I b i Wioleta Pieńkosz, kl. II a
-wyróżnienie: Julia Żerańska, kl. I c i Bartosz Jurczewski,kl. II a
Nagrodzeni uczniowie szkoły podstawowej:
– I miejsce – Diana Grabowska, kl. V a
– II miejsce – Sylwia Więcek, kl. VI b
– III miejsce – Kinga Sendal, kl. IV a
-wyróżnienie: Oliwia Leonik, kl. IVa
W Informatycznym Konkursie Wiedzy pod „Razem Tworzymy Lepszy Internet”za uzyskanie najwyższej liczby punktów, wyłoniono zwycięzców i przyznano dyplomy i nagrody następującym uczniom gimnazjum:
– I miejsce – Krystian Jóźwik, kl. I b
– II miejsce – Wiktoria Załęska, kl. I b
– III miejsce – Kacper Bakuła, kl. II d
– wyróżnienie: Rafał Perzanowski, kl. II a
Nagrodzeni uczniowie szkoły podstawowej:
– I miejsce – Diana Grabowska, kl. V a
– II miejsce – Adam Mikulak, kl. V a
– III miejsce – Wiktoria Andruchewicz, kl. VIa
-wyróżnienie: Krystian Jastrzębski, kl. VB i Natalia Klik,kl. VI a.
Nagrody rzeczowe zostały ufundowane przez Dyrekcję Szkoły i Wydawnictwo Helion.
Internet daje dzieciom i młodzieży wiele możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności ale też jest źródłem niebezpieczeństw. Niemożna jednak tylko zabraniać dzieciom istawiać kolejne zakazy korzystania z Internetu ani pozostawić ich samym sobie wobec niebezpiecznych sytuacji i ludzi czyhających wsieci.
Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa wsieci jest możliwe przede wszystkim na drodze edukacji.
Świadomość zagrożeń i znajomość zasad bezpieczeństwa pomoże im stać się odpowiedzialnymi użytkownikami Internetu. Takie właśnie cele izadania edukacyjne postawili przed sobą organizatorzy Dnia Bezpiecznego Internetu w gimnazjum i szkole podstawowej wKrasnosielcu.
Entuzjazm uczniów podczas przygotowań, ich wkład pracy i wiedza jaką zdobyli i zaprezentowali świadczy o tym, że główny cel został osiągnięty: uczniowie stali się bardziej świadomymi i mądrymi Internautami.

Mariusz Bobiński

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »