I Dzień Wiosny w SP w Drążdżewie

Daria Kruk oraz Adrian Goździewski poprowadzili w I klasie zajęcia w formie zagadek i labiryntów, w II klasie lekcję o tematyce wiosennej poprowadziły Natalia Piotrak i Dominika Jaszewska. Dzieci na zajęciach rozwiązywały rebusy, rysowały wiosnę i przedstawiały wizytówki z pseudonimami. Zajęcia wychowania fizycznego w kl. III poprowadziła Julia Pochoda wraz z Angeliką Wróblewską. Na tych zajęciach odbyły się zawody w kozłowaniu slalomem piłką lekarską, zabawy z kocykiem, bieg z kijkiem oraz różne ćwiczenia ruchowe i odprężające. Natomiast zajęcia komputerowe w kl. IV poprowadziła Aleksandra Zega i Zuzanna Pliszka. Dzieci na tych zajęciach zapoznawały się z tajnikami budowy klawiatury. Zajęcia przyrody w kl. V poprowadził Łukasz Przetak wraz z Pawłem Dudkiem. Lekcja przyrody dotyczyła zagadnień związanych z prawidłowym odżywianiem się człowieka oraz roli witamin. Zajęcia z języka angielskiego w kl. VI poprowadził Sebastian Jędrzejewski z Zuzanną Zadrożną. Nowi nauczyciele zapoznali uczniów z wierszem Juliana Tuwima „Naplotkowała sosna” w wersji polskojęzycznej, a następnie z tłumaczeniem wiersza na język angielski. Ponadto dzieci poznały nazwy zwierząt w języku angielskim. Pierwszy dzień wiosny był bardzo wesoły, a pogodny i radosny nastrój udzielił się wszystkim, gdyż wiosna to czas nadziei, rozkwitu, budzenia się przyrody do życia.

Redakcja szkolna

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »