Spotkanie organizacyjne w ramach projektu „Nowe umiejętności – nowa szansa” 2014

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą objęte kompleksowym wsparciem. Działania podejmowane w ramach zajęć projektowych mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz wyposażenie uczestników w nowe umiejętności, które zwiększą ich szanse na rynku pracy.
Pierwsze zajęcia grupowe z doradcą zawodowym odbędą się 28 marca 2014r. Działania projektowe rozpoczynają się od indywidualnej i grupowej aktywizacji zawodowej. Kolejną formą wsparcia będą warsztaty z psychologiem. Kursy i szkolenia będą przebiegały zgodnie z zaprezentowanym harmonogramem.
Uczestnicy pokładają nadzieję, że udział w projekcie przyczyni się do zmiany ich sytuacji życiowej. Są zmotywowani i chętni do działania. Cały zespół projektowy ma nadzieję, że podobnie, jak w poprzednich latach działania podejmowane w ramach projektu będą satysfakcjonujące dla uczestników.
Pracownik socjalny
Magdalena Kołodziejczyk

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »