Konsultacje o funduszach europejskich


W dniu 4 kwietnia br. w Urzędzie Gminy Krasnosielc odbyły się bezpłatne konsultacje indywidualne, z których skorzystali pracownicy urzędu, przedsiębiorcy oraz osoby zamierzające otworzyć działalność gospodarczą. Celem spotkania było bezpośrednie zachęcanie społeczności lokalnej do aktywnego aplikowania o środki unijne. Wszystkim zainteresowanym pani Beata Błaszczak udzieliła informacji na temat Programów Operacyjnych realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności oraz przekazała kompleksowe informacje, w jaki sposób starać się o dotację unijną. Każdy z uczestników otrzymał materiały informacyjno – promocyjne odpowiednio do tematyki, którą był zainteresowany.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »