Nowy ciągnik z wozem asenizacyjnym

W miesiącu marcu br. Gmina Krasnosielc zakupiła nowy ciągnik marki ZETOR wraz z wozem asenizacyjnym na łączną kwotę ok. 171 tys. zł. Zakupiony ciągnik jest maszyną wielozadaniową i wraz wozem asenizacyjnym będzie służył do obsługi gospodarki ściekowej. Jednocześnie ciągnik będzie wykorzystywany do utrzymania porządku i drobnych robót na terenie gminy, co przyczyni się do większych możliwości w zakresie wykonywanych przez gminę prac.
Zakup ww. sprzętu stanowi jeden z elementów II etapu projektu pn: „Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Krasnosielc”, na realizację którego pozyskano środki w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych w ramach PROW 2007-2013.
W I etapie wyposażono stację uzdatniania wody w Drążdżewie Małym w agregat prądotwórczy oraz wymieniono sieć wodociągową w Krasnosielcu.
Jeszcze w tym roku powstanie na terenie gminy ok. 80 przydomowych oczyszczalni ścieków. Wartość całego projektu wynosi ok. 3 mln. 306 tys. zł.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »