Wielkanocne spotkanie w Drążdżewie

Apel wprowadził zgromadzonych w zadumę i refleksję nad męką, śmiercią Chrystusa i cudownym triumfem zmartwychwstania Naszego Pana. Uczennica klasy szóstej, Julia Pochoda, zaśpiewała pieśń pt. „Rozpięty na ramionach”. Następnie chór szkolny zaśpiewał piękną pieśń wielkopostną: „Pewnej nocy”. Słowa tej pieśni potwierdzają „miłosierdzie" Boże. Bóg nie odróżnia ludzi ze względu na ich podejście do wiary, On kocha i wybacza wszystkim. Uczniowie klasy V: Sebastian Jędrzejewski, Paulina Napierkowska i Aleksandra Zega przybliżyli wszystkim istotę, sens oraz znaczenie Świąt Zmartwychwstania Pańskiego ukazując tradycje i obrzędy związane z Wielkanocą. Zgromadzeni dowiedzieli się dlaczego Wielkanoc jest świętem ruchomym co roku wypadającym w innym terminie. Swój talent recytatorski pokazał uczeń kl. I Karol Płoski oraz dwie dziewczynki z najstarszego oddziału przedszkolnego: Julia Kardaś i Natalia Grabowska. W dniu 25 marca 2014 r. dzieci te reprezentowały PSP Drążdżewo na 37 Konkursie Recytatorskim: „Warszawska Syrenka”. Julia recytowała wiersz Danuty Wawiłow pt. „Szybko’’, a Natalia wiersz Urszuli Kowalskiej pt. „Osiołek”. Natomiast Karol zaprezentował wiersz Jana Brzechwy pt. „Kot”. Przy okazji świątecznego apelu pani dyrektor, Barbara Kluczek wręczyła uczniom nagrody rzeczowe, ufundowane przez GOK w Krasnosielcu, za udział w konkursie plastycznym „Tradycje wielkanocne”, który odbył się w ramach X Przeglądu Pieśni Wielkopostnych w Amelinie. Przy okazji złożyła wszystkim zebranym życzenia świąteczne i poprosiła, aby dzieci przekazały je swoim rodzinom i bliskim. Następnie ksiądz proboszcz, Leszek Kamiński zachęcił wszystkich do aktywnego udziału w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia. Zwrócił uwagę na wymowę i znaczenie Triduum Paschalnego. Składając życzenia świąteczne zachęcił do bacznego i uważnego obserwowania wydarzeń Wielkiego Tygodnia, refleksyjnego przeżywania męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Na zakończenie uczniowie wręczyli dorosłym własnoręcznie wykonane stroiki świąteczne i życzyli wszystkim Wesołych Świąt.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »