Kontrola zakończona wynikiem pozytywnym

W kwietniu Mazowiecki Urząd Wojewódzki przeprowadził kontrolę realizacji zadania pn. „Usprawnienie komunikacji z drogą powiatową nr 2132 Krasnosielc – Pienice – Młynarze oraz wojewódzką nr 544 Mława – Ostrołęka poprzez budowę ciągu komunikacyjnego w miejscowościach: Nowy Sielc i Krasnosielc” współfinansowanego ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Oprócz drobnych uwag w zakresie zamówień publicznych wynik kontroli był pozytywny.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »