Powstają nowe atrakcje turystyczne


Wyłoniono wykonawców nowych produktów turystycznych, które powstaną w ramach projektu pn.: „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności w Gminie Krasnosielc poprzez poszerzenie oferty turystycznej” Obecnie firma Mxnet z Opola prowadzi prace nad budową portalu turystyczno – informacyjnego Gminy Krasnosielc w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim. Będzie on dostosowany do potrzeb osób niedowidzących i niewidzących. Jednocześnie firma FlashStudio z Osielska opracowuje wirtualny spacer po Gminie Krasnosielc, a firma AGA PRESS zajmuje się wykonaniem folderu turystycznego gminy wraz z pakietem fotografii i wielkoformatowym wydrukiem zdjęć. Ogłoszono również przetarg na budowę przystani kajakowej na Błoniach w Krasnosielcu oraz place rekreacyjne w Chłopiej Łące, Grądach, Karolewie i Woli Włościańskiej. W ramach zadania zostanie zorganizowany festiwal filmowy pn. „Małe Kino Wielkich Braci”.
Projekt zakłada także wykonanie nowego oświetlenia zabytkowego kościoła w Krasnosielcu oraz kościołów w Drążdżewie i Amelinie, a przy obiektach o dużym znaczeniu kulturowym i historycznym oraz w miejscach rekreacyjno-wypoczynkowych będą ustawione tablice informacyjne.
Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Krasnosielc, a przez to zachęcenie większej liczby turystów do spędzania czasu wolnego na jej terenie.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 z działania 6.2. „Turystyka”. Wartość całego zadania to ok. 710 tys. zł., natomiast dofinansowanie wynosi 70,41%.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »