TRENING UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu jest w trakcie realizacji projektu systemowego „Nowe umiejętności – nowa szansa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwszy etap zajęć z doradcą zawodowym zakończył się 14 kwietnia br. Warsztaty grupowe były realizowane w wymiarze 40 godzin. Dla każdego z uczestników przewidziane były również konsultacje indywidualne. Dzięki spotkaniom ze specjalistą uczestnicy nabyli wiedzę, która ułatwi im poruszanie się po rynku pracy. Podczas warsztatów beneficjenci ostateczni doskonalili umiejętności autoprezentacji oraz redagowanie dokumentów aplikacyjnych. Ponadto zdobyli wiedzę, która będzie im przydatna w dalszym procesie poszukiwania pracy. Drugi etap zajęć z doradcą zawodowym będzie realizowany w listopadzie br. Od 8 maja br. rozpoczęły się spotkania z trenerem umiejętności psychospołecznych, które są kolejną formą wsparcia, jaką zostali objęci uczestnicy projektu. Podobnie, jak w przypadku zajęć z doradcą zawodowym warsztaty mają charakter grupowy i indywidualny. Uczestnicy poznają techniki radzenia sobie ze stresem oraz sposoby eliminacji negatywnych emocji. Ponadto spotkania będą obejmowały trening zachowań asertywnych oraz zasady komunikacji interpersonalnej. Dotychczas realizacja działań projektowych przebiega zgodnie z harmonogramem. Kolejnym wsparciem dla uczestników projektu będzie kurs prawa jazdy kat. B. Zespół projektowy ma nadzieję, że zaplanowane kursy i szkolenia spotkają się aprobatą osób biorących udział w projekcie. Pracownik socjalny Magdalena Kołodziejczyk

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »