Podpisano umowę z WFOŚiGW w Warszawie na przeprowadzenie akcji selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Krasnosielc

logowf

Wójt Gminy Krasnosielc podpisał umowę na realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Eko-akcja – śmieci segregacja”, która została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 21 900,00 zł”.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »