Eko – akcja śmieci segregacja

logowf

W dniach 12 – 13 czerwca przeprowadzono na terenie gminy Krasnosielc selektywną zbiórkę odpadów w ramach zadania pn. „Eko – akcja – śmieci segregacja”. Przez dwa dni na placach szkolnych stały kontenery do selektywnej zbiórki odpadów. Przez cały okres trwania projektu społeczność szkolna podejmowała działania mające na celu upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie gospodarowania odpadami  oraz promowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców gminy. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, o czym świadczy masa zebranych śmieci. W poszczególnych szkołach uczniowie zebrali następującą ilość odpadów: w: Drążdżewie – 393 kg, w  Amelinie – 146 kg odpadów, w Rakach – 109 kg, a w Krasnosielcu – ok. 615 kg. Przeliczając jednak liczbę zebranych odpadów na ilość uczniów w danej szkole I miejsce zdobyła PSP w Drążdżewie otrzymując w nagrodę zestaw nagłośnieniowy, II – PSP w Amelinie otrzymując laptop i aparat, III- PSP w Rakach zdobywając nagrodę w postaci laptopa i ekranu projekcyjnego na trójnogu, a IV – PSP w Krasnosielcu otrzymując tablicę interaktywną.
Celem akcji była promocja selektywnej zbiórki odpadów i ich segregacji. – zwiększenie wrażliwości ekologicznej, propagowanie idei czystego środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, zagospodarowanie odpadów przydatnych do ponownego wykorzystania lub przetworzenia oraz  inicjowanie społeczności do podejmowania wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska.
„Eko – akcja – śmieci segregacja” została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 21.930,00 zł, natomiast całkowity koszt projektu wynosił 25 454,85 zł.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »