Gminny Dzień Strażaka

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP i Wójt Gminy – Paweł Ruszczyński w jednej osobie wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym podziękował strażakom za społeczną i bezinteresowną służbę i złożył życzenia z okazji ich święta. Ponadto podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji niniejszej uroczystości oraz sponsorom: Piotrowi Szczęsnemu, Krzysztofowi Pióreckiemu, Józefowi Kowalczykowi, Jerzemu Pietrzakowi, Ewie Grabowskiej i Grażynie Rogala. Słowa uznania wójt skierował również do tych, którzy wspierają działania gminy na rzecz straży pożarnej.
Święto strażackie to również okazja do wręczenia medali i odznaczeń.

Złoty medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” otrzymali:

Dh Cezary Bojarski – OSP Krasnosielc
Dh Ireneusz Smoliński – OSP Wólka Drążdżewska”
Dh Krzysztof Wilkowski – OSP Grabowo

Srebrny medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” otrzymali:

Dh Mirosław Budny – OSP Grabowo
Dh Jarosław Gwiazda – OSP Niesułowo
Dh Michał Jaworski – OSP Krasnosielc
Dh Mirosław Modzelewski – OSP Grądy
Dh Krzysztof Tupacz – OSP Chłopia Łąka
Dh Mirosław Zaradkiewicz – OSP Krasnosielc

Brązowy medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” otrzymali:

Dh Andrzej Dąbrowski – OSP Wólka Drążdżewska
Dh Michał Klicki – OSP Krasnosielc
Dh Leon Mizerek – OSP Niesułowo
Dh Tadeusz Orzeł – OSP Wola Włościańska
Dh Urszula Ostrowska – OSP Raki
Dh Władysław Perzanowski – OSP Grabowo
Dh Piotr Święcki – OSP Grądy
Dh Grzegorz Waszczak – OSP Chłopia Łąka

Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali:

Dh Andrzej Bakuła – OSP Raki
Dh Marcin Domański – OSP Wola Włościańska
Dh Piotr Drewelus – OSP Krasnosielc
Dh Andrzej Gwiazda – OSP Niesułowo
Dh Michał Łada – OSP Chłopia Łąka
Dh Kazimierz Mackiewicz – OSP Krasnosielc
Dh Dariusz Pragacz – OSP Grabowo
Dh Paweł Rogala – OSP Krasnosielc
Dh Mateusz Zduniak – OSP Chłopia Łąka
Dh Adam Zuzelski – OSP Krasnosielc.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »