„Edukacja przedszkolna w Gminie Krasnosielc kluczem do dalszego kształcenia”

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Krasnosielc wśród 20 dzieci w wieku 3-5 lata w latach 2014-2015 poprzez realizację podstawy programowej.

Celem szczegółowym projektu jest przygotowanie do edukacji szkolnej dzieci z Gminy Krasnosielc poprzez realizację podstawy programowej oraz pobudzenie rozwoju intelektualnego i społecznego poprzez objęcie dodatkowymi zajęciami rozwijającymi umiejętności pisania, czytania, ruchowe, muzyczne, językowe, podnoszenie ich świadomości ekologicznej oraz udział w spotkaniach okolicznościowych i wyjazdach edukacyjnych, a także podniesienia świadomości rodziców nt. znaczenia edukacji przedszkolnej i nowoczesnego wychowania dzieci dla ich przyszłego rozwoju – spotkania z psychologiem.

Dokumenty do pobrania:

ogłoszenie o naborze do projektu (klikając w ogłoszenie pobiera nam się dokument)

plakat (klikając w plakat pobiera nam się dokument)

 

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »