Rozpoczęcie realizacji projektu „Edukacja przedszkolna w Gminie Krasnosielc kluczem do dalszego kształcenia”

Od 1 sierpnia 2014 r. Gmina Krasnosielc przystąpiła do realizacji projektu: „Edukacja przedszkolna w Gminie Krasnosielc kluczem do dalszego kształcenia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie ogółem 86 929,50 zł, przy czym wkład własny wynosi 15 340,50 zł.
W ramach projektu zostaną objęte wsparciem oddziały przedszkolne w Amelinie, Drążdżewie i Rakach oraz przedszkole w Krasnosielcu. Każda z placówek zostanie wyposażona  w nowoczesny sprzęt TV: telewizor LCD oraz odtwarzacz DVD. Zostaną także zakupione nowe zabawki, pomoce dydaktyczne i wyposażenie do kącików muzycznych, teatralnych, przyrodniczych i czytelniczych w każdym przedszkolu. Ponadto planuje się organizację
2 spotkań okolicznościowych: Pasowanie na przedszkolaka i Mikołajki oraz 2 wyjazdów:
do Teatru Lalki i Aktora w Łomży i do Centrum Nauki Kopernik. W ramach dodatkowych zajęć zaplanowano zajęcia rozwojowe w zakresie nauki języka angielskiego, zajęcia z rytmiki, gimnastykę korekcyjną oraz elementy edukacji ekologicznej, a dla rodziców spotkania z psychologiem.
Projekt przyczyni się do pobudzenia rozwoju intelektualnego i społecznego dzieci, a także podniesienia świadomości rodziców na temat znaczenia edukacji przedszkolnej i nowoczesnego wychowania dzieci dla ich przyszłego rozwoju.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »