KURS PRAWA JAZDY KAT. B – REALIZACJA PROJEKTU „NOWE UMIEJĘTNOŚCI – NOWA SZANSA” 2014r.

12

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu realizuje kolejne działania w ramach projektu „Nowe umiejętności – nowa szansa”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Do tej pory osoby biorące udział w projekcie uczestniczyły w zajęciach z doradcą zawodowym oraz trenerem umiejętności psychospołecznych. Spotkania miały charakter grupowy i indywidualny.
23 czerwca br. rozpoczął się kurs prawa jazdy kat. B. Szkolenie prowadzi Szkoła Nauki Jazdy „LA MANITA” Karol Błachnio z Przasnysza. Kurs obejmuje 30 godz. zajęć teoretycznych oraz 30 godz. jazdy praktycznej. W szkoleniu bierze udział 6 osób. W ramach projektu uczestnikom zostały sfinansowane badania lekarskie oraz egzamin w WORD.
Kolejnymi działaniami związanymi z realizacją projektu będą kursy zawodowe.

Pracownik socjalny

Magdalena Kołodziejczyk

???????????????????????????????

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »