Stypendyści 2013/2014

Natalia Maria Ryłka z Publicznej Szkoły Podstawowej w Amelinie, Szymon Larenta i Kacper Matjasik z Publicznej Szkoły Podstawowej w Drążdżewie, Julia Jaworska i Adam Suski z Zespołu Szkół w Krasnosielcu, Aleksandra Ostrowska i Aleksandra Rogala z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rakach, to uczniowie, którym w dniu 24 czerwca br. Komisja Stypendialna w składzie: Wójt Gminy – Paweł Ruszczyński, Przewodniczący Rady Gminy – Ewa Grabowska oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Tomasz Olszewik przyznała ,,Stypendium Wójta Gminy i Rady Gminy Krasnosielc za wyniki w nauce, osiągnięcia w zakresie kultury i sportu dla uczniów szkół gminnych”. Wszyscy uczniowie otrzymali nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »