KURSY ZAWODOWE – PROJEKT SYSTEMOWY „NOWE UMIEJĘTNOŚCI – NOWA SZANSA” 2014r.

kapitla

2

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu realizuje kolejny etap działań w ramach projektu „Nowe umiejętności – nowa szansa” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dobiegł końca trwający od 23 czerwca br. kurs prawa jazdy kat. B. Uczestnicy szkolenia po odbyciu zajęć teoretycznych i praktycznych 5 sierpnia br. przystąpili do egzaminu wewnętrznego. Wszystkie osoby egzaminowane zdały go z wynikiem pozytywnym. Kursanci otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu, które uprawniają ich do przystąpienia, do egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
Od 5 sierpnia br. beneficjenci ostateczni uczestniczą w „Kursie z zakresu podstaw obsługi komputera i sieci Internet”. Zajęcia obejmują 96 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych. Nabyta wiedza i umiejętności z zakresu obsługi komputera pomogą uczestnikom w procesie aktywnego poszukiwania pracy.
Kolejne kursy zawodowe, tj.:
– „Kucharz – kelner z elementami przygotowania imprez okolicznościowych z obsługą kasy fiskalnej i minimum sanitarnym”;
– „Profesjonalny sprzedawca z umiejętnością korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno – telekomunikacyjnych z obsługą kasy fiskalnej i minimum sanitarnym” rozpoczną się na początku września.
Tegoroczne szkolenia prowadzi Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie.
20 sierpnia br. dla uczestników projektu „Nowe umiejętności – nowa szansa” został zorganizowany wyjazd integracyjny.
Wycieczka była okazją do chwili oddechu, ponieważ dla osób biorących udział w projekcie rozpoczął się czas wytężonej pracy.

Pracownik socjalny
Magdalena Kołodziejczyk

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »