Podpisano umowę z WFOŚiGW na udrażnianie rowów melioracyjnych

logowf

Wójt Gminy Krasnosielc podpisał umowę na realizację zadania pn.”Udrożnienie rowów melioracyjnych w celu ochrony terenów zurbanizowanych”, które zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 21.900,00 zł

Udrażnianie rowów

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »