Amelin się szkoli

Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego 2014/2015 Rada Pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława kostki w Amelinie brała udział w kursie doskonalącym Akademia Profesjonalnego Nauczyciela. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Zajęcia szkoleniowe miały miejsce w dniach 27-29 sierpnia br. w KSSiP Ośrodku Szkoleniowym w Dębem i obejmowały szereg ćwiczeń, podzielonych na dwa moduły, z zakresu „Kompetencji społecznych” w wymiarze 16 godzin dydaktycznych oraz dwugodzinne Seminarium Sieci Problemowych. Dalsza część Akademii będzie odbywać się w Ostrołęce (32 godziny doskonalenia kompetencji przedmiotowych w obszarach: edukacja wczesnoszkolna, edukacja humanistyczna, edukacja matematyczna, edukacja przyrodnicza – zgodnie z kwalifikacjami), oraz online (12 godzin kursu spójnego programowo z doskonaleniem kompetencji językowych.
Akademia Profesjonalnego Nauczyciela to wyjątkowe miejsce spotkań nauczycieli poszukujących pomysłów na miarę wyzwań współczesnej edukacji, w którym pedagodzy  rozwijają swój profesjonalizm, budują nowe kompetencje, poszukują skutecznych metod
i form pracy z uczniami. Ponadto, projekt ma na celu utworzenie mazowieckiej sieci nauczycieli, umożliwiając łatwiejsze dzielenie się doświadczeniem zawodowym, rozwiązywanie problemów na bieżąco, a także stworzenie banku pomocy dydaktycznych. Inspiracją do pracy są wykłady otwarte i warsztaty prowadzone przez wybitych fachowców, ekspertów w dziedzinie edukacji oraz atrakcyjne materiały szkoleniowe.

Amelin sie szkoli  1

Amelin sie szkoli  2

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »