Obchody 75 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego w Zespole Szkół w Krasnosielcu

„Przed 75 laty, 27 września 1939 r., rozpoczęto tworzenie struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Było ono fenomenem na skalę światową. Tajne struktury państwa polskiego, podległe Rządowi RP na uchodźstwie nie miały swojego odpowiednika w żadnym innym kraju. Rozbudowane piony wojskowy i cywilny pozwalały na zachowanie ciągłości struktur państwowych. Dziełem Polskiego Państwa Podziemnego było nie tylko podjęcie otwartej walki z okupantem w ramach akcji „Burza”, której 70. rocznicę również w tym roku, obchodzimy, ale stworzenie siły moralnej, niepodległościowej tradycji, która pozwoliła przetrwać także czas komunistycznej dyktatury” – to fragment listu otwartego Prezesa IPN, z którym nasi uczniowie zostali zapoznani.
W tym ważnym dla naszego kraju dniu na budynku szkoły w Krasnosielcu wywieszone zostały biało – czerwone flagi. Uczniowie najmłodszych klas szkoły podstawowej zapalili znicze pod pomnikiem poległych za ojczyznę oraz na Grobie Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym.
Uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej spotkali się z Panią Henryką Geryk emerytowaną nauczycielką z Zawad gm. Płoniawy. Pani opowiadała o trudnych czasach podczas II wojny światowej i okupacji niemieckiej.
Z kolei uczniowie klas III Publicznego Gimnazjum spotkali się z panem Romanem Niestępskim ps. Rekin z miejscowości Grzybek gm. Płoniawy, który był żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych. Brał on udział w dniu 1 maja 1945 roku, w akcji uwalniania więźniów z Aresztu Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnosielcu (obecnie w budynku znajduje się ośrodek zdrowia). Dowódcą oddziału, który prowadził tę akcję był ppor. Henryk Pszczółkowski.
Na przerwach w bibliotece szkolnej można było obejrzeć wystawę poświęconą dowódcom Polskiego Państwa Podziemnego, oraz wystawę książek ,, Nigdy więcej wojny”.
Kolejny punkt obchodów to podsumowanie konkursu plastycznego zorganizowanego przez Bibliotekę Szkolną i Samorządy Uczniowskie PSP i PG na wykonanie znaku Polski Walczącej pod hasłem „My z niego wszyscy…”. Nagrodzeni w Szkole Podstawowej to: Sierak Liliana z kl. V b, Domińska Wiktoria z kl. V b, Jasińska Martyna z kl. V b i Lewandowska Anna z kl. IV b. Nagrodzeni w Publicznym Gimnazjum: Jaworska Weronika z kl. III a, Jasińska Kamila z kl. III d, Wronowska Sylwia z kl. III a.
Na przerwach w Bibliotece Szkolnej uczniowie mogli zapoznać się z kalendarium Powstania Warszawskiego. Każda ze słuchanych audycji stanowi odrębną opowieść. Dopełnieniem wypowiedzi są wybuchy, strzały, śpiewy, odgłosy walki.
Przez cały dzień słuchaliśmy piosenek powstańczej Warszawy m. in.: Serce w plecaku, Naprzód do boju żołnierze, Szturmówka, Hej chłopcy, Bagnet na broń, Maszeruje pluton przez zielony las, Rozszumiały się wierzby płaczące, Hymn Szarych Szeregów.
Myślimy, że była to bardzo dobra lekcja patriotyzmu dla nas wszystkich.

Andrzej Sierak

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »