PROJEKT „NOWE UMIEJĘTNOŚCI – NOWA SZANSA” 2014

kapitla2

 

Tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej od marca br. regularnie informuje o działaniach podejmowanych w ramach projektu „Nowe umiejętności – nowa szansa” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest od 2008 roku w cyklu rocznym. Jego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców Gminy Krasnosielc. W tegorocznej edycji projektu bierze udział 13 osób (12 kobiet i 1 mężczyzna).
Od początku września beneficjenci ostateczni uczestniczą w dwóch kursach zawodowych. Podczas marcowych konsultacji z doradca zawodowym uczestnicy projektu określili swoje predyspozycje zawodowe i zadeklarowali chęć udziału w poszczególnych szkoleniach. W związku z tym 5 osób uczestniczy w kursie „Kucharz – kelner z elementami przygotowania imprez okolicznościowych z obsługą kasy fiskalnej i minimum sanitarnym”. Osoby biorące udział szkoleniu przyswajają wiedzę z zakresu gastronomii. Przygotowują się do samodzielnej pracy kucharza, zapoznają się z podstawowymi zasadami organizacji przyjęć okolicznościowych oraz uczą się obsługi kasy fiskalnej. Do tej pory zajęcia miały charakter teoretyczny. W październiku szkolenie będzie miało wymiar praktyczny.
7 osób zdecydowało się na kurs „Profesjonalny sprzedawca z umiejętnością korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno – telekomunikacyjnych z obsługą kasy fiskalnej i minimum sanitarnym”. Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do pracy w zawodzie sprzedawcy – kasjera. Kursanci zapoznają się ze sposobami organizacji i technikami sprzedaży, rolą marketingu i reklamy w handlu oraz nabywają umiejętność profesjonalnej obsługi klienta. Ponadto uczestnicy szkolenia poznają techniki dekorowania wnętrza sklepu i okna witrynowego.
Oba kursy realizowane są w wymiarze 176 godz. Wszystkie osoby biorące udział w zajęciach przeszły kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej. W ramach szkoleń uczestnikom projektu zostanie sfinansowane wyrobienie książeczek sanitarno-epidemiologicznych.
Uczestnicy projektu dzięki nowej wiedzy i umiejętnościom stają się osobami coraz bardziej atrakcyjnymi dla potencjalnych pracodawców. Nowe kwalifikacje sprawiają, że ich szanse na współczesnym rynku pracy wzrastają.

Pracownik socjalny
Magdalena Kołodziejczyk

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »