Laureaci I etapu Ogólnopolskiej Kampanii profilaktyczno – edukacyjnej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Zakończył się I etap kampanii ZTU 2014 r. W realizacji zadań uczestniczyły wszystkie szkoły podstawowe oraz Publiczne Gimnazjum w Krasnosielcu. Kampania stanowi integralną część szkolnych programów profilaktycznych. ZTU należy do najlepszych kampanii, dostarcza wiele ciekawych materiałów edukacyjno – profilaktycznych, zachęca do aktywnego działania uczniów, nauczycieli, wychowawców klas i rodziców oraz mobilizuje do współdziałania z miejscowymi instytucjami.
Z radością i pogodą ducha uczniowie uczą się, jak żyć na trzeźwo i bez używek. Ogłaszane w ramach kampanii konkursy indywidualne i zespołowe mobilizują młodzież do pogłębiania wiedzy, do rozwijania swoich zainteresowań oraz poszukiwania ciekawych form zagospodarowania czasu wolnego.
W bieżącej edycji, w roku olimpiady zimowej (Soczi 2014) uczniowie szkół podstawowych uczestniczyli w konkursie ulotkowym pod hasłem „Hop na narty”, zaś gimnazjaliści w konkursie internetowym „Zimowi medaliści”, polegającym na znalezieniu poprawnych odpowiedzi na 5 podchwytliwych pytań związanych z zimowymi dyscyplinami sportu oraz polskimi legendami sportów zimowych.
Laureatami konkursów zostali:
1. Mateusz Mamiński – kl. VIb PSP w Krasnosielcu;
2. Kamil Skoroda – kl. IIIc Gimnazjum w Krasnosielcu.
Konkursy plastyczno – literackie były pod hasłem: „Mój czas” oraz „Nasz czas”. Uczniowie mieli narysować lub opisać, w jaki sposób najchętniej spędzają wolny czas.
Do organizatorów kampanii – Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu nadesłano tysiące ciekawych prac plastycznych i literackich. Z naszej gminy
wyróżniono prace i przyznano tytuł laureata ogólnopolskich konkursów następującym osobom:

Szkoły podstawowe:
1. Piotr Oleksy – kl. Va PSP w Krasnosielcu;
2. Kacper Ryfa – kl. III PSP w Amelinie;
3. Juliusz Siemiątkowski – kl. Vb PSP w Krasnosielcu;

Laureaci z Gimnazjum:
1. Patrycja Śladowska – kl. IIIc;
2. Klaudia Skowrońska – kl. IIId;
3. Miłosz Dobrzyński – kl. IIIc.
Laureaci otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy ufundowane przez organizatorów. Otrzymali również upominki od Wójta Gminy Pawła Ruszczyńskiego. Laureatom gratulujemy! Serdecznie dziękujemy pozostałym uczestnikom konkursów, nauczycielom, wychowawcom i szkolnym koordynatorom za duże zaangażowanie w kampanię.
Obecnie klasy realizują zadanie zespołowe pod hasłem „Pokażcie się”. W szkołach podstawowych należy przygotować cykl 10 zdjęć ułożonych w prezentację o swoich zainteresowaniach.
Gimnazjaliści mają nakręcić krótki (maksymalnie 3 – minutowy) film prezentujący zainteresowania uczniów swojej klasy lub grupy.
Szkolnymi koordynatorami kampanii są:
PSP w Amelinie – Beata Skoroda;
PSP w Drążdżewie – Anna Zega;
PSP w Krasnosielcu – Katarzyna Grabowska;
PSP w Rakach – Marzenna Orzeł;
Publiczne Gimnazjum w Krasnosielcu – Iwona Ziemska.

Stanisława Gołaszewska
koordynator kampanii w gminie

Laureaci I etapu ZTU 2

Laureaci I etapu ZTU 1

Laureaci I etapu ZTU 3

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »