Pasowanie na ucznia PSP w Krasnosielcu

W dniu 10 października 2014 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Krasnosielcu odbyło się uroczyste pasowanie pierwszaków na ucznia. Uczniów i gości powitał dyrektor zespołu Szkół w Krasnosielcu pan Andrzej Maluchnik, wśród gości byli: Wójt Gminy Krasnosielc Paweł Ruszczyński, Mirosław Augustyniak Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Grzegorz Trojanowski – kierownik posterunku Policji w Krasnosielcu, Tomasz Łysiak – Komendant Powiatowy Policji w Makowie Mazowieckim. Dyrektor szkoły powiedział, że cieszy się bardzo z tak licznej obecności gości. To bardzo podniosła uroczystość dla uczniów, rodziców. Podkreślił również, iż najważniejszy jest dobry start, a w naszej szkole dysponujemy dobrze wyposażonym miejscem do nauki a także do zabawy. Cieszy też duże zainteresowanie rodziców. Życzył rodzicom i dzieciom wielu sukcesów w nauce. Jako kolejny głos zabrał Wójt Gminy Krasnosielc Paweł Ruszczyński, który powiedział m.in.:
„…Zaczyna się dla Was ważny, trudny, wymagający wiele pracy etap. Życzył dzieciom, rodzicom, nauczycielom dużo siły, zapału w całej edukacji młodego pokolenia”.
Po części oficjalnej nadszedł czas dla pierwszaków. Odświętnie ubrani w kolorowych biretach zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Następnie pierwszaki przed całą społecznością uczniowską złożyli ślubowanie. Obiecali: „… Pilnie świat poznawać. Dobry przykład dawać, być pomocnym w domu, szkole i wypełniać ucznia rolę. (…) Nauczycieli szanować, do lekcji się przygotować, działać na rzecz swojej szkoły, być uprzejmym i wesołym”.
Pasowania na ucznia dokonał Dyrektor Zespołu Szkół Andrzej Maluchnik. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, kuferki obfitości od rodziców i Rady Rodziców SP, słodki upominek od Wójta Gminy Krasnosielc i elementy odblaskowe od WORD-u w Ostrołęce.
W tym dniu odbyło się także losowanie roweru ufundowanego przez WORD w Ostrołęce w ramach akcji propagującej bezpieczeństwo na jezdni. Pan Mirosław Augustyniak podkreślił wagę edukacji na temat bezpieczeństwa na jezdni. Podkreślił wagę elementów odblaskowych, które uczniowie otrzymali w prezencie. Ważne jest także żeby dziadkowie, rodzice dawali dobry przykład.
Rodzicom pierwszoklasistów rozdano kupony konkursowe z pytaniami na temat ruchu drogowego. Z pośród wypełnionych kuponów nagrody rozlosował Komendant Powiatowy Policji Tomasz Łysiak. Szczęśliwą właścicielką roweru został Małgosia Zabielska z kl. I a , zestawy akcesoriów rowerowych wylosowali: Natalia Osowska z kl. I a, Rafał Kilanowski z kl. I a, Mirosław Rosołowski z kl. I a, Alicja Napierkowska z kl. I a i Marcin Kuplicki z kl. I b. Pan Komendant pogratulował szczęśliwym posiadaczom nagród i życzył bezpiecznej drogi do szkoły.
Na zakończenie klasy pierwsze zrobiły pamiątkowe zdjęcia z zaproszonymi gośćmi.

Andrzej Sierak

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »