Dzień Nauczyciela w Zespole Szkół w Krasnosielcu

W dniu 13 października 2014 roku w Zespole Szkół w Krasnosielcu odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczął pan Dyrektor Zespołu Szkół Andrzej Maluchnik od powitania zaproszonych gości, wśród nich byli: Wójt Gminy Krasnosielc Paweł Ruszczyński, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły. Pan Dyrektor powiedział m. in.: „Dzień Edukacji Narodowej to wspólne święto nauczycieli i uczniów. Wszyscy w tym dniu cieszą się, że mogą uczyć się i rozwijać. Dzień ten to okazja do podziękowania za pracę, trud podejmowany dla dobra młodego pokolenia, za dodatkowy czas poświęcany uczniom. Podziękował również pracownikom obsługi i administracji, których praca nie zawsze jest widoczna. Święto to okazja do złożenia życzeń, uznania w oczach rodziców i uczniów”.
Przy tej uroczystej okazji dyrektor wręczył nauczycielom Nagrody Dyrektora, otrzymali je: Mirosław Chodkowski, Barbara Dudek, Wanda Dziąba, Małgorzata Glinka, Anna Krukowska, Nina Grabowska, Edmund Mąka, Ewa Olkowska, Justyna Oleksy, Marzenna Sierak, Bożena Szymańska i Bożena Zaleska. Nagrody otrzymali też pracownicy obsługi i administracji: Barbara Tupacz, Elżbieta Rykowska, Bożena Radomska i Krzysztof Skoroda.
Jako kolejny głos zabrał Wójt Gminy Krasnosielc, który w imieniu własnym i całej Rady Gminy złożył wszystkim pracownikom Zespołu Szkół najserdeczniejsze życzenia oraz wręczył Nagrodę Wójta dwojgu nauczycielom Zespołu Szkół, otrzymali je: Agnieszka Gałązka i Andrzej Sierak.
W imieniu emerytowanych nauczycieli głos zabrał pan Henryk Gołaszewski, który wraz z małżonką podziękował za zaproszenie i złożył kwiaty na ręce dyrektora. Życzył wszystkim świętującym osiągnięć, sukcesów, życzliwości i wdzięczności uczniów, a przede wszystkim rodziców.
Uczniowie ze szkoły podstawowej swoim nauczycielom w podziękowaniu za całoroczny trud przygotowali część artystyczną. Składała się ona z wierszy, skeczy, piosenek o szkole i nauce, przygotowana była pod kierunkiem pań: W. Dziąby, W. Kuprajtys i B. Ruszkowskiej. W trakcie trwania uroczystości uczniowie z samorządów uczniowskich PSP i PG wręczyli kwiaty wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły. Na zakończenie uroczystego apelu dyrektor szkoły podziękował uczniom i paniom za przygotowanie części artystycznej.

Marzenna Sierak

Dzień Nauczyciela  w Zespole Szkół w Krasnosielcu  3

Dzień Nauczyciela  w Zespole Szkół w Krasnosielcu  1

Dzień Nauczyciela  w Zespole Szkół w Krasnosielcu  2

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »